Přihlásit se  \/ 
 

PRÁVNÍ VÝKLADY

DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ VÝKLADY

Pro bližší orientaci uvádíme některé z důležitých právních výkladů a novelizací zákonů.

Ve Sbírce zákonů byl 9. 10. 2009 uveřejněn zákon č. 345/2009 Sb., kterým se novelizuje zákon o vlastnictví bytů. Novela se týká uzavírání smluv o převodu bytů z vlastnictví bytových družstev na základě výzvy uplatněné podle zákona o vlastnictví bytů (stavebních bytových družstev a lidových bytových družstev).

 Novela prodlužuje lhůtu k uzavření smlouvy o převodu těchto bytů, která byla stanovena do 1. 7. 2010, o dalších 10 let. Lhůta pro převod tedy končí dnem 31. 12. 2020.

Současně zákon stanovuje bytovým družstvům lhůtu pro podání vkladu prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí a pokutu pro případ prodlení při neplnění povinností uzavírání smluv o převodu vlastnictví jednotky.

Zákon obsahuje i novelu stavebního zákona týkající se § 110, který upravuje náležitosti žádosti o stavební povolení a nabývá účinnosti 1. 1. 2010.

 

Copyright © 2019 SLUEN, společnost ručením omezeným - VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA
Vytvořeno ve společnosti CREATIVITY.CZ