Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ekonomická a administrativní
správa budov

V oblasti ekonomické a administrativní správy nabízíme tyto služby

 • Příprava a zajištění předpisu a kontroly zálohových plateb spojených s vlastnictvím a užíváním bytových a nebytových jednotek (vedení a kontrola v elektronické podobě), plateb nájemného
 • Vedení podvojného účetnictví spojeného se správou objektu – vedení účetnictví, zaúčtování předložených dokladů, vedení knihy dodavatelských faktur, vedení evidence majetku, předkládání přehledů o přijatých zálohách od vlastníků jednotek, nájemníků předkládání výkazu o účetním hospodářském výsledku, sestavení účetní závěrky, běžné účetní poradenství a vysvětlení použitých postupů, předkládání vyúčtování spojených s provozem a údržbou nemovitosti formou pravidelné uzávěrky a 1x ročně předkládání rozvahy
 • Vedení pokladní knihy
 • Příprava a provedení vyúčtování záloh zaplacených jednotlivými vlastníky (nájemci) a to v zákonných lhůtách (bude zpracováno v elektronické podobě)
 • Vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování předpisu záloh vůči jednotlivým členům společenství (nájemníkům) – evidence bude vedena v elektronické podobě
 • Vymáhání dlužných plateb – vedení seznamu neplatičů, zasílání a předávání upomínek, příprava platebních rozkazů a příprava podkladů pro soudní nebo mimosoudní vymáhání
 • Vedení evidence nákladů na provoz objektu (opravy a údržba společných částí domu, služby spojené s provozem a správou, pojistné apod.), kontrola a úhrada dodavatelských faktur
 • Poskytování informačního servisu k podávání daňových přiznání vlastníků (v případě, že si vlastník zpracovává daňové přiznání sám)
 • Zpracování daňového přiznání, jeho podání za Společenství (majitele). Shromažďování podkladů k daňovým přiznáním vztahujícím se k spravovanému domu a pozemku. Jedná se zejména o daň z příjmu , DPH, daň z nemovitosti týkající se společně vlastněných částí domu a pozemku, včetně jednotek označovaných jako garážová stání a sklepy v objektu
 • Včasné předkládání platebních příkazů na úhradu daní, k jejichž úhradě je majitel nemovitosti povinen
 • Udržování aktuální evidence jednotek a všech jejich parametrů potřebných pro zpracování předpisů záloh, vyúčtování ročních nákladů apod.
 • Vedení aktuálního přehledu salda plateb vyúčtování, záloh a ostatních investičních akcí
 • Udržování a aktualizace informativních nástěnek umístěných ve společných částech objektu
 • Poradenská činnost při uzavírání smluv o dodávce služeb (nebo jejich uzavírání)
 • Účast na jednáních výboru, kontrolní komise, či shromáždění vlastníků, případně na dalších jednáních na podkladě výzvy výboru, či kontrolní komise.Ve větších objektech (umožňuje-li to jejich dispozice a majitel) případné zřízení kontaktního místa správce ve spravovaném objektu
 • Podpora při přípravě shromáždění, kontrola účastníků dle evidence vlastníků, zajištění přípravy a zpracování hlasování, zajištění zápis ze shromáždění
 • Výběr všech úhrad spojených s nemovitostí na samostatný bankovní účet nemovitosti

Podpora orgánů společenství

 • Zpracování a rozeslání pozvánek na ustanovující shromáždění.
 • Zajištění notáře a zpracování stanov pro ustanovující shromáždění.
 • Podání návrhu na zápis Společenství do obchodního rejstříku
 • Evidence pojistných událostí, zajištění odstranění pojistných událostí
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.