Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Oblast provozní - technická

 • Smluvní zajištění běžného úklidu a údržby společných prostor objektu, úklid a údržba přilehlých chodníků, vnitrobloků a ostatních venkovních prostor. Zvláštní režim úklidu v zimních měsících, odklízení ledu a sněhu, zajištění schůdnosti přilehlých chodníků
 • Smluvní zajištění údržby zelených ploch (zahradnické práce)
 • Smluvní zajištění sekání travnatých ploch
 • Smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby
 • Smluvní provádění revizí vyhrazených technických zařízení dle příslušných ČSN a dalších platných technických a zákonných předpisů, sledování doby platnosti revizí a ostatních technických lhůt. Zvláštní režim pro měřidla spotřeby v jednotlivých jednotkách (teplo, SV a TV).
 • Provádění technických prohlídek objektů, zajišťování odborných posouzení jejich stavu
 • Vedení knihy závad, revizí a údržby
 • Zajištění a odstranění drobných oprav objektu
 • Sledování a evidence technické dokumentace objektu, bytových a nebytových jednotek a její aktualizace v návaznosti na realizované opravy, úpravy, či zjištěné skutečnosti
 • Posuzování záměrů vlastníků v oblasti rekonstrukcí domu, bytových a nebytových jednotek (drobné opravy bez ohlášení stavebnímu úřadu, akce v režimu ohlášení stavebních úprav a režimu stavebního povolení)
 • Provádění periodického hodnocení stavu nemovitosti, formulace koncepce údržby, oprav, případně investic. Příprava krátkodobých a střednědobých plánů oprav včetně odborného odhadu finančních nákladů
 • Smluvní zajištění dodávek služeb a energií (el. energie, plyn, teplo, TUV, odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod.)
 • Uzavírání smluv na periodickou údržbu společných částí domu
 • Vyřizování stížností a podnětů od jednotlivých členů společenství (nájemníků) a informování orgánů společenství (majitele) o těchto stížnostech a podnětech
 • Zajištění přípravy, dohled nad průběhem prací , předání a převzetí jednotlivých oprav a rekonstrukcí realizovaných jednotlivými dodavateli.
 • Zajištění provedení odečtu poměrových měřidel
 • Archivace veškeré dokumentace nemovitosti po dobu správy
 • Označení nemovitosti údaji o správci a kontaktem na havarijní službu

S postupující privatizací bytového fondu nabízíme svoje služby jak vlastníkům při prodeji, tak nově vznikajícím subjektům – společenstvím vlastníků a družstvům. Naše společnost  nabízí spolupráci a konzultace při přípravě stanov Společenství, programu schůze, budoucího fungování Společenství, odborný výklad k problematice zákona č. 72/1994 Sb. ve znění novely 103/2000 Sb. Tyto konzultace jsou nejen v otázkách právních, ale i odborné – z pohledu dlouholetého správce domů a bytů.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.