Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cílem facility managementu je sladit pracovní prostředí v objektu s potřebami uživatelů objektu a s pracovními procesy, které na jednotlivých pracovištích probíhají.

Světové studie IFMA ukazují, že v dosud realizovaných projektech s důsledným zavedením Facility Managementu bylo docíleno úspory 10-50% provozních nákladů.

K zajištění poskytovaných služeb (technický provoz objektu, úklid společných prostor, ostraha, atd.) nepřistupujeme jako ke skupině jednotlivých prací. V našem pojetí facility managementu se jedná o komplexní činnost, kdy jsou tyto služby provázány a řízeny tak, aby v konečném efektu vytvářely v objektu příjemné prostředí odpovídající určení objektu.

Facility management poskytujeme na takové úrovni, aby naše práce byla skutečnou přidanou hodnotu zajišťující nám návratnost jeho investice – prostřednictvím spokojených nájemníků a plně obsazeného objektu.

Dovolujeme si vám nabídnout komplexní správu nemovitosti, kterou zajišťujeme již 20.rokem naší činnosti. Našimi zkušenostmi v oblasti správy pomáháme řešit problematiku nemovitosti a nalézáme úspěšná řešení. Správu nabízíme všem, kteří jsou vlastníky bytů či nebytových prostor, společenstvím vlastníků a bytovým družstvům. Facility management je obor u nás málo známý a často zaměňovaný pouze za systém správy budov. Facility management představuje integraci činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivnost její základní činnosti.

Proč facility management?

minimálně 30% úspora nákladů

Příklady nejen ze zahraničí, ale i z tuzemska jasně prokázaly hlavní přednosti nemovitostí spravovaných FM firmami. Tou hlavní je úspora nákladů v průměrné výši deseti až třiceti procent proti nákladům na správu prováděnou vlastními zaměstnanci – útvarem. To je také důvod, proč je FM tak často spojován s outsourcingem. V praxi to znamená miliony, mnohdy desítky milionů korun úspor ročně. Oblast, jíž se Facility Management zabývá, je poměrně široká. Přesto někdy bývá z neznalosti považována za „pouhou“ správu nemovitostí. Oficiální definici oboru nabízejí odborné materiály International Facility Management Association, světové profesní organizace. Podle této organizace je facility management „metoda, jak v organizacích vzájemně sladit pracovníky, pracovní činnosti a pracovní prostředí, které v sobě zahrnuje principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd“. Německá profesní organizace GEFMA nabízí obdobnou definici. FM je podle ní definován jako „analýza a optimalizace všech z hlediska nákladů relevantních procesů týkajících se budovy, jiného stavebního objektu nebo výkonů podniku, které nepatří k hlavní činnosti podniku“.

Hnací motor oboru: konkurence

Hlavní důvod, proč se začal facility management prosazovat

Hlavním důvodem, proč se začal FM poměrně rychle prosazovat ve všech vyspělých zemích, je snaha organizací co nejlépe uspět v tvrdém konkurenčním boji – snížit si náklady na činnosti, které firmu „neživí“(v případě FM na ty spojené se správou budov), a naopak uvolnit pracovníky i finanční prostředky na oblasti, v nichž společnost spatřuje hlavní předmět podnikání. Facility management dokáže velmi efektivně převzít všechny takzvané podpůrné činnosti, bez kterých si ovšem nelze chod firmy představit, a provádět je podstatně levněji a kvalitněji než firma vlastními silami. Mezi tyto podpůrné činnosti patří především správa budov, majetku, využívání prostor, plánování rekonstrukcí a stěhování, údržba, úklid, stravování, pošta, doprava, kopírovací služby a tak dále.
Výzkumy mezi majiteli komerčních nemovitostí prokázaly, že nejméně osmdesát procent z nich by raději investovalo více času a peněz do plánování a výstavby, jen aby byli později schopni své objekty efektivně obhospodařovat. Zkušenost by si ale mohli ušetřit, kdyby včas zavedli a využili facility management, jehož přínosem je právě transparentnost nákladů a plné využití potenciálu objektu.
Ve prospěch FM managementu hovoří i další data. Každý, kdo má s údržbou, správou, provozem a dalšími činnostmi spojenými s komerčními nemovitostmi zkušenosti například potvrdí, že platí jednoduché pravidlo: přibližně každých deset let se vydává částka ve výši hodnoty objektu na provoz a údržbu nemovitostí. Pokud se tato suma přepočte na životnost objektu, převýší „provozní“ náklady hodnotu budovy až desetinásobně! Úkol FM firmy je přitom jasný: udělat vše, aby čísla vyznívala pro majitele nemovitosti mnohem příznivěji

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.