Přihlásit se  \/ 
 

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

komplexní SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Naše společnost se zabývá správou bytového fondu již více než 16 let, přičemž právě poslední roky přinesly zásadní změny týkající se bytů a bydlení. Správu realizujeme v rozsahu sjednaném v mandátní smlouvě.

sbimgNaše společnost se zabývá správou bytového fondu již více než 20 let, přičemž právě poslední roky přinesly zásadní změny týkající se bytů a bydlení. Správu realizujeme v rozsahu sjednaném v mandátní smlouvě.


V OBLASTI PROVOZNĚ-SPRÁVNÍ, PŘEDEVŠÍM:

 • zajištění smluvně u oprávněných podniků dodávku médií a servisní činnost nezbytně nutnou pro bezproblémový provoz domu, zejména vody, el. energie, odvoz odpadků
 • zajištění nepřetržité havarijní služby
 • zajištění provozních revizí zařízení dle příslušných ČSN
 • smluvní zajištění odečtení měřičů tepla, teplé a studené vody §

 


V OBLASTI ÚDRŽBY A OPRAV NEMOVITOSTÍ, PŘEDEVŠÍM:

 • při provádění oprav a úprav vystupovat při veřejnoprávních jednáních vůči dodavatelům jménem mandanta v rozsahu plnění

 


   V OBLASTI EKONOMICKO-ORGANIZAČNÍ, PŘEDEVŠÍM:

 • vést kompletní evidenci předpisu plateb, aktualizovat ji měsíčně
 • stanovit a předepsat jednotlivé položky měsíční úhrady, tedy předpis v souladu s obecně závaznými předpisy a podle pokynu mandanta
 • provádět vyúčtování všech služeb na jednotlivé vlastníky a nájemce dle platných předpisů. Rozeslat jim vyúčtování nákladů uplynulého účetního období vůči uhrazeným fakturám
 • vést a evidovat platby prostřednictvím poštovních poukázek, připsané k účtu mandanta
 • vést evidenci nákladů a příjmů
 • zajištění smluvně vymáhání nedoplatků v rozsahu požadavků mandanta
 • zajištění smluvně účetnictví a daňové poradenství

 

 

Copyright © 2019 SLUEN, společnost ručením omezeným - VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA
Vytvořeno ve společnosti CREATIVITY.CZ